ZSZ im. Stanisława Konarskiego

Z przyjemnością rekomendujemy Panią Agnieszkę jako doświadczonego trenera gwarantującego wysoki poziom świadczonych usług przy realizacji projektów szkoleniowych. Zajęcia były angażujące dla uczniów, zachęcały do aktywnego uczestnictwa. Umiejętności komunikacyjne oraz profesjonalizm zostały dostrzeżone przez uczniów.