Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku

Pani Agnieszka Mielniczuk jako trener zaprezentowała szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie prowadzenia kursów oraz w zakresie Carving. Kursy charakteryzowały się dużym profesjonalizmem merytorycznym. Część warsztatowa kursów wzbudziła zainteresowanie uczestników. Pod względem organizacyjnym kursy były przygotowane w pełni profesjonalnie. Z przyjemnością rekomendujemy Panią Agnieszkę!